Nederlands Onderwijs op afstand
nederlandsonderwijs

Onderwijs

Wij geven Nederlandse taallessen met videobellen. Deze lessen zijn individueel zodat uw kind alle aandacht krijgt. Er wordt gewerkt met gangbare lesmethodes zoals Veilig leren lezen, Taalactief en Nieuw Nederlands.


Wat is nodig om mee te kunnen doen aan deze vorm van afstandsonderwijs:

– een computer met goede internetverbinding
– een taalboek en werkschriften
– goede inzet om de Nederlandse taal te leren

Basiscursus afstandsonderwijs:

De basiscursus voor NTC-lessen op afstand zijn geschikt voor Nederlandstalige kinderen die wonen in het buitenland en die hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur op niveau willen houden. De kinderen gaan nu naar een lokale of internationale school. Hier leren ze de andere vakken. De Nederlandse taal is bedoeld als aanvulling of voorbereiding zodat ze bij eventuele terugkeer naar Nederland makkelijker in het onderwijs kunnen instromen.

Het schooljaar van het afstandsonderwijs loopt parallel met een schooljaar van de basisschool in Nederland.

Er wordt gewerkt met taalboeken en werkschriften volgens een bestaande lesmethode. Deze methode wordt op de meeste scholen in Nederland gebruikt. De leerlingen krijgen werkbeschrijvingen zodat ze de opdrachten zelfstandig kunnen maken. Begrijpend lezen wordt hierbij dus extra geoefend. Bij de wekelijkse contactmomenten worden de problemen besproken, extra oefeningen gegeven, dictee afgenomen, spreekvaardigheid geoefend, etc. Door deze manier van werken kan de leerkracht haar lessen voor iedere leerling individueel aanpassen.
In onderling overleg worden vaste tijden afgesproken voor het contactmoment. Hierdoor ontstaat er een vast ritme om tijd aan de Nederlandse les te besteden. Regelmaat is erg belangrijk voor het leren van de Nederlandse taal.

Het afstandsonderwijs is mogelijk vanaf groep 3 tot en met groep 8.
Voor het voortgezet onderwijs tot en met VO3.

Tarieven schooljaar 2020-2021:

Groep 3: € 1125, 30 lessen met videobellen van 35 minuten

Groep 4-VO3: € 1375,00, 30 lessen met videobellen van 50 minuten

Dit is excl. lesmateriaal.

Bij toekenning van subsidie krijgt u een korting van €75,00

Passend onderwijs:

Het “Passend onderwijs” is een cursus die op dezelfde wijze gaat als het afstandsonderwijs Nederlandse taal, maar helemaal wordt aangepast aan de leerling. De inhoud van cursus wordt in onderling overleg samengesteld.

Volwassenen:

Voor volwassenen wordt er gewerkt met een taalmethode voor middelhoog opgeleiden. Deze cursus Nederlandse taal is geschikt voor beginnende cursisten tot en met niveau A2 van het ERK/CEF ( Common European Framework of Reference).

Voor volwassenen is er tevens een mogelijkheid voor een intensieve cursus. Deze cursus start met (minimaal) een week intensief onderwijs en daarna vervolglessen op afstand.

Wij zijn officieel bevoegd tot het afnemen van het CNaVT ( Certificaat Nederlands als Vreemde taal).