nederlandsonderwijs

Onderwijs

Wij geven Nederlandse taallessen met videobellen. Deze lessen zijn individueel zodat uw kind alle aandacht krijgt. Er wordt gewerkt met gangbare lesmethodes zoals Veilig leren lezen, Taalactief en Nieuw Nederlands.


Wat is nodig om mee te kunnen doen aan deze vorm van afstandsonderwijs:

– een computer met goede internetverbinding
– Lesmateriaal, bijvoorbeeld: een taalboek, werkschriften
– goede inzet om de Nederlandse taal te leren

Basiscursus afstandsonderwijs:

De basiscursus voor NTC-lessen op afstand is geschikt voor Nederlandstalige kinderen die wonen in het buitenland en die hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur op niveau willen houden of krijgen. De kinderen gaan nu naar een lokale of internationale school. De Nederlandse taal is bedoeld als aanvulling of voorbereiding zodat ze bij een eventuele terugkeer naar Nederland of België makkelijker in het onderwijs kunnen instromen.

Het schooljaar van het afstandsonderwijs loopt parallel met een schooljaar van de basisschool in Nederland.

Er wordt gewerkt met taalboeken en werkschriften volgens bestaande lesmethodes. Deze methodes worden op de meeste scholen in Nederland gebruikt. Voor het basisonderwijs gebruiken we Taalactief 4. De leerlingen krijgen werkbeschrijvingen zodat ze de opdrachten zelfstandig kunnen maken en nakijken. Voor VO werken we met Nieuw Nederlands. Bij de wekelijkse contactmomenten worden de problemen bij huiswerk besproken, extra oefeningen gegeven, dictee afgenomen, spreekvaardigheid geoefend, etc. Door deze manier van werken kan de leerkracht haar lessen voor iedere leerling individueel aanpassen.
In onderling overleg worden vaste tijden afgesproken voor het contactmoment. Hierdoor ontstaat er een vast ritme om tijd aan de Nederlandse les te besteden. Regelmaat is erg belangrijk voor het leren van de Nederlandse taal.

Het afstandsonderwijs is mogelijk vanaf groep 3 tot en met groep 8.
Voor het voortgezet onderwijs tot en met VO3. Hierna is het mogelijk om een tussenjaar te volgen met als afsluiting het NT2- of CNaVT-examen

Tarieven schooljaar 2024-2025:

Groep 3: € 1175,00 – 30 lessen (met videobellen) van 35 minuten

Vanaf groep 4 tot en met VO3 € 1425,00 voor 30 lessen van 50 minuten

NT2 € 1175,00, voor 25 lessen van 50 minuten.

Dit is excl. lesmateriaal.

Passend onderwijs:

Het “Passend onderwijs” is een cursus die op dezelfde wijze gaat als het afstandsonderwijs Nederlandse taal, maar helemaal wordt aangepast aan de leerling. De inhoud van cursus wordt in onderling overleg samengesteld.

Volwassenen:

Voor volwassenen wordt er gewerkt met een taalmethode voor middelhoog opgeleiden of voor hoogopgeleiden. Deze taalcursus is geschikt voor beginnende cursisten tot en met niveau B2 van het ERK/CEF ( Common European Framework of Reference).

Wij zijn officieel bevoegd tot het afnemen van het examen van CNaVT ( Certificaat Nederlands als Vreemde taal).