Nederlands Onderwijs op afstand
nederlandsonderwijs

Over ons

Nederlands onderwijs is ontstaan uit het feit dat  er in het buitenland  leerlingen zijn die geen onderwijs in de Nederlandse taal kunnen krijgen omdat er geen NTC-locatie binnen bereikbare afstand  is. Onze manier van afstandsonderwijs is hiervoor een goed alternatief.
De kinderen gaan nu naar een lokale of internationale school. Hier leren ze de andere vakken. Het onderwijs in de Nederlandse taal is bedoeld als aanvulling of voorbereiding op de terugkeer naar Nederland, zodat de terugstroom in het Nederlands onderwijs gemakkelijker gaat.

Het afstandsonderwijs is zo opgezet dat de kinderen zelfstandig de opdrachten kunnen maken. De leerkracht neemt tijdens de cursus wekelijks contact op en bespreekt zonodig de lessen. Tijdens dit contact  worden onder meer extra oefeningen gedaan, toetsen afgenomen en aandacht besteedt aan de spreekvaardigheid.

In onderling overleg worden vaste tijden afgesproken voor het contactmoment. Hierdoor ontstaat er een vast ritme om tijd aan de Nederlandse taal te besteden. Regelmaat is erg belangrijk voor het  leren van de Nederlandse taal.
De leerkracht vindt het persoonlijke  contact  met de leerling erg belangrijk want leren doe je samen. Daarnaast onderhouden wij ook graag contact met de ouders.

Het afstandsonderwijs wordt gegeven door een ervaren bevoegde leerkracht en hij begeleidt de leerlingen tijdens de cursus met wekelijks contact via internet /telefoon.
De leerkracht heeft zelf jarenlange ervaring met het wonen, werken en lesgeven in Nederland en in het buitenland.
De leerkracht neemt regelmatig deel aan cursussen in Nederland om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs.

De site van Nederlands onderwijs op afstand is mede tot stand gekomen door ondersteuning van Taaluniecentrum NVT.