nederlandsonderwijs

Onderwijsoud


Wat is nodig om mee te kunnen doen aan deze vorm van afstandsonderwijs:

– een computer met goede internetverbinding
– een taalboek en werkschriften
– goede inzet om de Nederlandse taal te leren

Basiscursus afstandsonderwijs:

De basiscursus voor NTC-lessen op afstand zijn geschikt voor Nederlandstalige kinderen die wonen in het buitenland en die hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur op niveau willen houden. De kinderen gaan nu naar een lokale of internationale school. Hier leren ze de andere vakken. De Nederlandse taal is bedoeld als aanvulling of voorbereiding zodat ze bij eventuele terugkeer naar Nederland makkelijker in het onderwijs kunnen instromen.

Het schooljaar van het afstandsonderwijs loopt parallel met een schooljaar van de basisschool in Nederland.

Er wordt gewerkt met taalboeken en werkschriften volgens een bestaande lesmethode. Deze methode wordt op de meeste scholen in Nederland gebruikt. De leerlingen krijgen werkbeschrijvingen zodat ze de opdrachten zelfstandig kunnen maken. Begrijpend lezen wordt hierbij dus extra geoefend. Bij de wekelijkse contactmomenten worden de problemen besproken, extra oefeningen gegeven, dictee afgenomen, spreekvaardigheid geoefend, etc. Door deze manier van werken kan de leerkracht haar lessen voor iedere leerling individueel aanpassen.
In onderling overleg worden vaste tijden afgesproken voor het contactmoment. Hierdoor ontstaat er een vast ritme om tijd aan de Nederlandse les te besteden. Regelmaat is erg belangrijk voor het leren van de Nederlandse taal.

Het afstandsonderwijs is mogelijk vanaf groep 3 tot en met groep 8.
Voor het voortgezet onderwijs tot en met VO3.

Tarieven schooljaar 2020-2021:

Groep 3: € 1125, 30 lessen met videobellen van 35 minuten

Groep 4-VO3: € 1350,00, 30 lessen met videobellen van 50 minuten

Dit is excl. lesmateriaal.

Bij toekenning van subsidie krijgt u een korting van €75,00

 

Passend onderwijs:

Het “Passend onderwijs” is een cursus die op dezelfde wijze gaat als het afstandsonderwijs Nederlandse taal, maar helemaal wordt aangepast aan de leerling. De inhoud van cursus wordt in onderling overleg samengesteld.

 

Volwassenen:

Voor volwassenen wordt er gewerkt met een taalmethode voor middelhoog opgeleiden. Deze cursus Nederlandse taal is geschikt voor beginnende cursisten tot en met niveau A2 van het ERK/CEF ( Common European Framework of Reference).

Voor volwassenen is er tevens een mogelijkheid voor een intensieve cursus. Deze cursus start met (minimaal) een week intensief onderwijs en daarna vervolglessen op afstand.

Wij zijn officieel bevoegd tot het afnemen van het CNaVT ( Certificaat Nederlands als Vreemde taal).

 

 

9 Comments

 1. Familie M. uit Washington USA

  Onze dochter geslaagd voor haar Nederlands CNaVT examen!
  We wonen al 20 jaar in de US, en we vonden het erg belangrijk dat onze dochters (nu 16 en 14) hun Nederlands goed bijhielden en dat we de optie om in Nederland te studeren open konden houden.
  Eerst gingen ze naar de Nederlandse school in Bethesda, wat erg goed beviel en waar ze ook allemaal leuke buitenschoolse activiteiten organiseren. Toen we verhuisden naar Atlanda zijn we daar bij de Molenwiek aangesloten wat niet alleen een erg goede school is maar waar het ook gezellig was! Toen we weer terug naar DC verhuisden begonnen we weer in Bethesda, maar ondertussen waren de kids erg fanatiek aan het voetballen en dat was helaas op zaterdag, tegelijk met de Nederlandse school.
  We zijn toen gaan zoeken naar online lessen zodat we flexiber konden zijn, en via via kregen we informatie over Helma. In 2015 heb ik contact opgenomen, en zijn we begonnen met online lessen voor allebei de dochters (toen 11 en 9 jaar). Sindsdien hebben ze 1 keer per week les van Helma online gevolgd, wat af en toe met de school schema's en sporten best een uitdaging was maar dankzij Helma's flexibiliteit is het altijd weer gelukt om de lessen te plannen.
  Afgelopen augustus heeft de oudste het CNaVT examen afgelegd op de Nederlandse School in Bethesda (want dat moet face to face), en ze is ruimschoots geslaagd met hele mooie cijfers en mag nu dus ook Nederlandstalige studies doen in Nederland!
  Door Helma's jarenlange toewijding en professionaliteit zijn ze altijd goed op nivo gebleven met de Nederlandse taal en heeft Helma ze goed voorbereid op de verschillende bekwaamheden die nodig zijn niet alleen voor de test maar ook om hun algemene Nederlands actief te houden.
  Hierbij wil ik dus Helma bedanken en kan haar lessen aan iedereen aanraden! Onze jongste zal nog 2 jaar door blijven "lessen" en dan neem ik aan dat ze de test ook gaat halen!

 2. Siet Meijer

  Onze dochter geslaagd voor haar Nederlands CNaVT examen!

  We wonen al 20 jaar in de US, en we vonden het erg belangrijk dat onze dochters (nu 16 en 14) hun Nederlands goed bijhielden en dat we de optie om in Nederland te studeren open konden houden.

  Eerst gingen ze naar de Nederlandse school in Bethesda, wat erg goed beviel en waar ze ook allemaal leuke buitenschoolse activiteiten organiseren. Toen we verhuisden naar Atlanda zijn we daar bij de Molenwiek aangesloten wat een erg goed school is maar ook gezellig was! Toen we weer terug naar DC verhuisden begonnen we weer in Bethesda, maar ondertussen waren de kids erg fanatiek aan het voetballen en dat was helaas op zaterdags, tegelijk met de Nederlandse school.

  We zijn toen gaan zoeken naar online lessen zodat we flexiber konden zijn, en via via kregen we informatie over Helma. In 2015 heb ik contact opgenomen, en zijn we begonnen met online lessen voor allebeide dochters (toen 11 en 9 jaar). Sindsdien hebben ze 1 keer per week les van Helma online gevolgd, wat af en toe met de school schema’s en sporten best een uitdaging was maar dankzij Helma’s flexibiliteit is het altijd weer gelukt om de lessen te plannen.

  Afgelopen Augustus heeft de oudste het CNaVT examen afgelegd op de Nederlandse School in Bethesda (want dat moet face to face), en ze is ruimschoots geslaagd met hele mooie cijfers en mag nu dus ook Nederlandstalige studies doen in Nederland!

  Door Helma’s jarenlange toewijding en professionaliteit zijn ze altijd goed op nivo gebleven met de Nederlandse taal en heeft Helma ze goed voorbereid op de verschillende bekwaamheden die nodig zijn niet alleen voor de test maar ook om hun algemene Nederlands actief te houden.

  Hierbij wil is dus Helma bedanken en kan haar lessen aan iedereen aanraden! Onze jongste zal nog 2 jaar door blijven “lessen” en dan neem ik aan dat ze de test ook gaat halen!

 3. Familie in Canada

  Het verhuizen naar het buitenland kent veel uitdagingen. In ons geval moest er een andere taal worden geleerd. Het is heel belangrijk om naast de lokale taal ook het Nederlands te blijven onderhouden. Dit om met familie en vrienden in Nederlands te kunnen blijven praten. Opa en oma spreken wel iets Engels maar lang niet zo goed. De lessen van Nederlands onderwijs op afstand (SNOOA) hebben ervoor gezorgd dat onze zoon goed Nederlands spreekt (met een prachtig Engels accent) en lezen. Het contact met familie goed kan worden onderhouden en de binding met Nederland is er ook. Onderwerpen zoals de watersnoodramp, Nederlandse schilders en Sinterklaas vergroot deze binding. Het is leuk om te zien hoe de Skype lessen met veel plezier worden gevolgd. Niet alleen wordt de taal bijgebracht, de cultuur en humor komen hier ook veel bij kijken. De lessen zijn gestructureerd en toegespitst om onze zoon. Dit maakt de les interessant en uitdagend. Huiswerk is goed uitgelegd in de bijgevoegde handleiding, en als je vragen hebt kun je deze altijd aan de leerkracht stellen. Deze leerkracht is heel kundig en flexibel. Op deze manier Nederlands leren voor kinderen in het buitenland is een echte aanrader.

 4. Familie in Portugal:

  Wij hebben als gezin al heel wat jaren met Helma samengewerkt. Basisonderwijs, VO en NT2II.

  Een hele goede ervaring. Helma heeft tijd en interesse voor de verhalen en daardoor een oprechte band met onze kinderen en dat merk je weer in de schoolresultaten. Ze stimuleert en past ook haar tempo aan aan de behoefte van ons gezin. Dat heb ik persoonlijk ook als heel prettig ervaren. Onze kinderen hebben veel geleerd.

 5. fam. C. uit Saoedi Arabië 28-3-2017, jaarprogramma:

  Comment *We hebben in de tijd dat we in Saoedi Arabië woonde onze kinderen (nu 7 en 9) Nederlands les laten volgen bij juf Helma. Iedere week via Skype nam zij met de kinderen de lessen door, besprak met hen de nieuwe stof en gaf huiswerk op, wat de week erna weer besproken werd. De kinderen hadden een goede klik met de juf, al was de afstand groot, dat maakte niets uit voor het onderwijs via Skype. Helma hield ze ook op de hoogte van nieuws uit Nederland. Liedjes van kinderen voor kinderen, nieuwsbegrip, nationale feestdagen. Dit blijkt achteraf heel fijn, want nu praten ze gewoon mee met iedereen alsof ze er al die tijd bij waren en ze zingen en dansen de liedjes mee. Nu we weer thuis zijn ben ik extra blij dat we dit gedaan hebben, want ze kunnen allebei terug naar de klas waar ze anders ook in gezeten hadden als we thuis waren gebleven. Dankzij de lessen van juf Helma is dit allemaal heel goed verlopen.

 6. fam. H. uit Saoedi Arabië 20-2-2017, aangepast programma voortgezet onderwijs

  Comment *Nederlands onderwijs op afstand, hoe hebben wij dat ervaren? Destijds toen we naar het buitenland gingen, hebben we er bewust voor gekozen ons alleen met het land en taal van daar bezig te houden. Destijds was dat spannend genoeg. Dan komt echter weer het punt van terug gaan naar Nederland. Zodra we wisten wanneer dit was, hebben we ons hier aangemeld en hebben onze twee kinderen van nu 13 en 15 jaar bij mevrouw Schulze een half jaar wekelijks individueel les gevolgd. Wij zijn hier zeer tevreden over. Zo heb ik als moeder bij mijn jongste op de achtergrond wel eens mee geluisterd. Dan merk je gelijk wat het voordeel van privé onderricht is: mevrouw Schulze kon net zolang bij 1 onderwerp stilstaan totdat het echt doorgedrongen was en flink doorwerken bij onderwerpen die makkelijk af bleken te gaan. Ook was het mogelijk om lessen, indien nodig, te verschuiven. Die flexibiliteit hebben wij ook als positief ervaren. Bij terugkomst in Nederland bleken de lesboeken ook dezelfde te zijn als de boeken die bij hun huidige school in Nederland gehanteerd worden.

  Het is weer even wennen om in plaats van het Amerikaanse systeem in het Nederlandse schoolsysteem mee te draaien. Met enkele vakken lopen ze voor, met enkele achter of de stof komt gewoon simpelweg niet overeen. Kinderen zijn gelukkig flexibel en ze lijken het beiden weer zeer snel op te pakken. Vooral de jongste kijkt nog wel een beetje de kat uit de boom en vindt het nog wel spannend om Nederlands te praten, maar het lijkt erop dat ze in ieder geval beiden met Nederlands niet heel erg achter zijn, want bij beiden zijn de eerste voldoendes voor Nederlands binnen. Als we het over zouden doen, zouden we het weer precies zo doen. Als we eerder hadden geweten dat we terug zouden gaan, hadden we ze misschien langer bijles laten genieten, maar het heeft sowieso geholpen met een soepelere overgang, naar het voor hen toch wat vreemde thuisland.

 7. Andre en Dina So, Sittard

  We zijn via een Nederlands bedrijf met de familie (3 kleine kinderen) uitgezonden geweest naar Saudi Arabië, in het totaal 8 jaar. De kinderen hebben daar op een Amerikaanse school gezeten. Wetende dat de kinderen weer terug moesten keren naar de Nederlandse basis/middelbare school, hebben we Helma twee jaar geleden gevraagd om op afstand bijles Nederlandse taal te geven, zowel lezen als schrijven. Het fijne van Helma is dat de lessen in tegenstelling tot andere instituten persoonlijk van aard zijn, dus het tempo kan op maat aangepast worden op het kennisniveau en de voortgang. We zijn uiterst tevreden over het lesgeven van Helma. Het blijft onvermijdelijk dat de kinderen na terugkeer nog enige achterstand hebben, maar dankzij de lessen van Helma waren ze na enkele maanden terug op het gemiddelde Nederlandse niveau.

 8. Familie uit Abidjan

  Door gebrek aan een NOB school in Abidjan, hebben we beroep gedaan op Nederlands onderwijs op afstand met Helma.
  Dankzij een gestructureerd programma (met dezelfde leer- en werkboeken Taalactief), heeft onze dochter Lou (9 jaar) twee jaar afstandsonderwijs met Helma kunnen volgen. Het was een beetje wennen aan de ‘Skype-lessen’ en de nieuwe vorm van lesgeven op afstand, maar het contact tussen Helma en Lou verliep vlot en mijn dochter Lou bleef gemotiveerd om elke week haar les te volgen en het huiswerk te maken.
  Een aanrader als je geen lokale Nederlandse school hebt en het niveau wilt behouden : Lou zal – dankzij het Nederlands onderwijs op afstand- volgend jaar weer in haar groep kunnen integreren op de nieuwe NOB school in Abidjan.

 9. Caroline Michielsen Young

  Comment * Beste, wij zijn een Belgisch gezinnetje, dat voor onbepaalde tijd naar Portugal is verhuisd. Ons zoontje is momenteel nog slechts 2 jaar en gaat hier naar de kribbe. Echter zijn wij, de ouders, en de familie in België ongerust over zijn kennis van het Nederlands tegen dat hij naar school moet of naar België terugkeert. Is er een programma of organisatie die zich inzet voor Nederlandse taalontwikkeling bij kleuters? Kan u ons meer info bezorgen of doorverwijzen?
  Alvast hartelijk bedankt, Caroline Young

Comments are closed.